Landskonferanse i alderspsykiatri, Hamar 24.-26. april 2017

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet.

Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjenesten og i Distriktpsykiatriske senter (DPS).

NB! Husk å krysse av for parallellsesjon etter lunsj 25. april!

Scandic Hamar, Vangsvegen 121

Pris
kr 4 400,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din regisrerte epost adresse som bekrefter at påmeldingen er registrerte.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be canceled
Påmelding er ikke tilgjengelig