Filmer

Film - kjøp, lån, se på nettet

Se også vår bokhandel  for kjøp av film fra Aldring og helse

Søk i vår bibliotekbase -

søkeordforslag: "Film"  eller "Video" for bredt utvalg

og bestill for lån ( ikke alle filmer kan ses eller lastes ned på nettet)!

 

Under finner du lenker til diverse filmer som ligger tilgjengelig for visning

 

Aldring og helse: Hvordan en demensutredning kan foregå

Filmrommet: En nettbasert klikkefilmtjeneste  Filmrommet.no

Helsedirektoratet:  Erling Bonde - om livet som pårørende til demenssyke Ingrid:

Helsedirektoratet: Ta samtalen om demens 

Helsedirektoratet: Turi Berg Ljungqvist om ektemannens første tegn på demens -

Helsenorge.no:  Presentasjon av filmer om demens - fokusert på personer

Om Utviklingshemning og kreft; en film om mammografi

Nasjonalbibliotekets Filmografi; en søketjeneste for norske filmer (Informasjon om filmer)

Nasjonalforeningen for folkehelsen:     Introduksonsfilm om TV-aksjonen 2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen: Filmer om demens ( flere korte filmer)

NRK:  Om Demens og GPS

NRK; Helene Sandvik hos sin far som har demens; sang

Når atferd endrer seg - om demens - (En film fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og  helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen):

.

Lundbeck ( Legemiddelfirma) :En samtale om personer med demens: Lorentz Nitter og Dag Årsland   

 

 

 BBC News presenterer film om hunder i demenspleien: Get Adobe Flash player

 

 

Postadresse:
Aldring og helse
Postboks 2136
3103 TØNSBERG
Besøksadresse Vestfold:
Taranrødveien 47, 3171 SEM
Besøksadresse Oslo:
Aldring og helse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Kirkeveien 166, Bygn. 20, 4. et.,
0450 Oslo
Fakturaadresse:
Sykehuset i Vestfold HF
Regnskapskontoret
Postboks 2168,
3103 Tønsberg

Org.nr: 983 975 259
E-post: post@aldringoghelse.no
Telefon: 33 34 19 50
Nettredaktør: Tormod Ugelstad