Dette må jeg kunne

Her finner du en kort og intensiv opplæringsmodell for nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene og/eller med tjenesteyting til personer med utviklingshemming. 

 

Opplæring av ansatte, som skal arbeide i kortere perioder i tjenesteyting til personer med utviklingshemming eller i helse- og omsorgstjenesten, er en viktig oppgave for kommunene.

«Dette må jeg kunne» kan være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning.

Mange kommuner har utviklet egne opplæringer, men har gitt signaler om at de ønsker et fast studiemateriale som sikrer et minimum av basiskunnskaper.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet to opplæringshefter. Et hefte tiltenkt ansatte i tjenesteyting til personer med utviklingshemming og et hefte tiltenkt ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i det aktuelle heftet ved introduksjonskurs, og at kursdeltagerne får hvert sitt hefte. PowerPoint-presentasjoner for intern undervisning kan lastes ned gratis.

Cover Dette må jeg OPPTR2013-01-1_hjemmesiden.jpg   Dette må jeg kunne - Mitt livs ABC A5 DM WEB-1_hjemmesiden1.jpg