Konst. fagsjef alderspsykiatri

Les mer

Alderspsykiatri

Eldre med psykiatriske problemer utgjør en økende del av behandlingsoppgavene for kommunal pleie- og omsorgstjeneste, og behovet for kompetanseheving på området er stort. I 2012 ble Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse også godkjent som kompetansetjeneste for alderspsykiatri. 

 

Overføring av kompetanse om alderspsykiatriske lidelser fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten gjøres gjennom:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • utvikling av læremateriell
  • igangsetting av ulike læringsarenaer (kurs og konferanser)
  • revidering av ABC - Alderspsykiatri

Kompetansetjenesten gjør dette i et samarbeid med alderspsykiatriske avdelinger.

Grunnleggende dokumenter:

Nasjonal helseplan

Plandokument for alderspsykiatrien 2011-2020

Forekomst av alderspsykiatriske lidelser 

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering...

Demensplan 2015

Respekt og kvalitet

Omsorgsmeldingen Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening; Framtidas omsorgsutfordringer

Samhandlingsreformen Sortingsmelding nr.47 (2008-2009) Rett behandling - på rett sted - til rett tid

 

Aktuelt

01.06.2017

Nytt i år er at Tidsskriftet Demens & alderspsykiatri har fått godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Les mer
19.05.2017

Depressive lidelser rammer mange i befolkningen og er en viktig årsak til uførhet og lav livskvalitet. Studier har vist at forhold som dårlig helse, funksjonsnedsettelser, sosial isolasjon og økonomiske problemer gir økt risiko for depressive symptomer. Vi vet at personlige ressurser, som opplevelse av mestring, har betydning for om en person utvikler depressive symptomer.

Les mer
11.05.2017

Med Stortingets vedtak 2. mai fikk Fagskolen aldring og helse og andre fagskoler i Norge endelig anerkjennelse som høyere utdanning.

Les mer
09.05.2017

Foreleser er Anne Helvik

Les mer

Nyebøker

VIPS-manualen for ledere
Pris
kr 100,00 Eks. MVA
Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA