Konst. fagsjef alderspsykiatri

Les mer

Alderspsykiatri

Eldre med psykiatriske problemer utgjør en økende del av behandlingsoppgavene for kommunal pleie- og omsorgstjeneste, og behovet for kompetanseheving på området er stort. I 2012 ble Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse også godkjent som kompetansetjeneste for alderspsykiatri. 

 

Overføring av kompetanse om alderspsykiatriske lidelser fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten gjøres gjennom:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • utvikling av læremateriell
  • igangsetting av ulike læringsarenaer (kurs og konferanser)
  • revidering av ABC - Alderspsykiatri

Kompetansetjenesten gjør dette i et samarbeid med alderspsykiatriske avdelinger.

Grunnleggende dokumenter:

Nasjonal helseplan

Plandokument for alderspsykiatrien 2011-2020

Forekomst av alderspsykiatriske lidelser 

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering...

Demensplan 2015

Respekt og kvalitet

Omsorgsmeldingen Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening; Framtidas omsorgsutfordringer

Samhandlingsreformen Sortingsmelding nr.47 (2008-2009) Rett behandling - på rett sted - til rett tid

 

Aktuelt

05.04.2017

Foreleser er Eivind Aakhus

Les mer
27.03.2017

Foreleser er Dag Årsland. 

Les mer
17.03.2017

En ny opplæring om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er nå tilgjengelig. En slik opplæring har i større og større grad vært etterspurt av pleie- og omsorgspersonell i kommunene.

Les mer
14.03.2017

Menneskeverd, likebehandling og rettigheter for personer med demens dukker opp som tema i flere artikler i demens & alderspsykiatri nr. 1, 2017.

Les mer

Nyebøker

Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Tidstyven
Pris
kr 210,00 Eks. MVA