Forskningsartikler


Referanser til forskningsartikler hvor Kompetansetjenestens medarbeidere er enten hoved- eller medforfattere. 

Fra og med 2008.
Lenkene viser til abstract eller fulltekst der det er tillatt.

Listen fra 2012 ligger alfabetisk etter hovedforfatter ( første forfatter)

Se i venstremeny .

Biblioteket skaffer artiklene