Fag og forskning publisert på norsk

Her presenterer vi et utvalg fag- og forskningsartikler innen Kompetansetjenestens ansvarsområder, publisert på norsk. 
Utvalget gjelder  artikler som finnes i fulltekst på nettet. Det lenkes til artiklene.

I tillegg anbefales å søke i  
vårt biblioteks søkebase (lenke)

For fag- og forskningsartikler i fulltekst fra vårt fagtidsskrift Demens&Alderspsykiatri er det lenke her
Oversikt over fulltekstartikler fra andre norske/nordiske fagtidsskrift:

Tidsskriftartikler publisert på norsk

11.02.2013

Livskvalitet for personer med demenssykdom - sett i et livsløpsperspektiv. En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger. Forskningsartikkel.

Signe Tretteteig, Kirsten Thorsen

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 2011;7(2)  Lenke:  Artikkelen i fulltekst 

Les mer
11.02.2013

Dementia care mapping - en mulighet for refleksjon og utvikling.
Forskningsartikkel
Anne Marie Mork Rokstad, Solfrid Vatne
Lenke: Sykepleien Forskning2011;6(1)
Studien viser erfaringer ved bruk av systematisk metode for utvikling av praksis i demensomsorgen.

Les mer
11.02.2013

Når demens rammer unge
Oversiktsartikkel
Tor Atle Rosness, Per Kristian Haugen, Knut Engedal
Lenke:Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1194-7
doi: 10.4045/tidsskr.09.0845

Les mer
11.02.2013

Hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene hemmer og fremmer funksjon, trivsel og velvære hos personer med demens?
Forskningsartikkel
Ådel Bergland, Marit Kirkevold
Lenke:Sykepleien Forskning2011;6(1)
Artikkelen belyser hva som foreligger av forskningsbasert kunnskap om miljøfaktorer som gir funksjon og trivsel for personer med demens.

Les mer
11.02.2013

Pleie og omsorg i grenselandet mellom frivillighet og tvang
Forskningsartikkel
Marit Helene Hem, Elisabeth Gjerberg, Reidar Pedersen, Reidun Førde
Lenke:Sykepleien Forskning2010;5(4)
Det ikke alltid er like lett å definere hva som er frivillighet og hva som er tvang ved pleie av personer med demens.

Les mer
11.02.2013

Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang
Liv-Berit Knudsen og Toril Agnete Larsen

Nordisk Tidsskrift for Lenke: Helseforskning, nr. 2 – 2010

Les mer
11.02.2013

Ektepars privatliv i demensbolig
Forskningsartikkel
Linn Hege Førsund, Siri Ytrehus
Lenke: Sykepleien Forskning2010;5(3)
Studien viser at det er viktig med tilgang til privatareal for ektefeller der den ene har demens og bor på skjermet enhet

Les mer