Tidsskriftabonnementer i biblioteket

Biblioteket ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse abonnerer på en del aktuelle tidsskrifter - disse dekkes ikke i Helsebiblioteket..

Nedenfor lenkes til disse tidsskriftenes hjemmesider for orientering.

Vi videreformidler artikler ut fra abbonnementsavtaler, ta kontakt med biblioteket@aldringoghelse.no: