Yngre personer med kognitiv svikt og demens

Yngre personer med kognitiv svikt og demens
Varenr.
2551
Pris
kr 170,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Å utrede og diagnostisere kognitiv svikt og demens hos personer under 65 år er en utfordrende oppgave som krever lang erfaring og spesialkompetanse.

Denne håndboka er primært rettet mot fagpersoner som arbeider med utredning og diagnostisering av yngre personer hvor det er mistanke om kognitiv svikt og demens. Håndboka vil også være nytting for fagfolk i spesialist- og kommunehelsetjenesten som i sitt arbeid møter personer med demens. 

Bokprosjektet har fått støtte fra Helsedirektoratet som en del av satsingen på yngre personer med demens i Demensplan 2015.

 

Forfatter(e)

Brækhus, Anne

Cand. med. 1987. Dr.med. 1999 på avhandlingen "Clinical aspects of mental impairment and mild dementia in old age. With particular focus on the Mini-Mental State Examination (MMSE)". Var med på å starte Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus, og ansatt der 1990-2002. Prosjektleder for "Er det demens 1998 til 2002 med formål å etablere demensutredning i primær- og spesialisthelsetjenesten". Har arbeidet mye med problemstillingen demens og bilkjøring. Fra nov. 2002 ansatt som assistentlege ved Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet.