En kartlegging av aldring og helse i fem helse-og sosialfaglige bachelorutdanninger

En kartlegging av aldring og helse i fem helse-og sosialfaglige bachelorutdanninger
Varenr.
2478
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

I denne kartleggingen viser forsker Kariann Krohne hvordan de 54 studiestedene som ble inkludert i kartleggingen synligjør eldre mennesker som pasient- og brukergruppe i sitt studietilbud.