Nasjonal håndbok Inn på tunet

Nasjonal håndbok Inn på tunet
Varenr.
2546
Pris
kr 164,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

DAGAKTIVITETSTILBUD TILRETTELAGT FOR PERSONER MED DEMENS 

Denne håndboka er et verktøy for planlegging, etablering og drift av Inn på tunet dagaktivitetstilbud (IPT-tilbud) for personer med demens.

 

Hovedmålsettingen med håndboka er at den skal være et støtteverktøy og et oppslagsverk for IPT-tilbyderne og kommunene. Den skal også bidra med ideer slik at IPT-tilbyderne og kommunene kan videreutvikle allerede etablerte IPT-tilbud.

 

Håndboka er utviklet i et samarbeid mellom Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.Forfatter(e)

Strandli, Elin H. Aarø

Utdannet sykepleier 1975, videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonshemning 1995-1997. Videreutdanning i administrasjon og ledelse 1997-1998. Erfaring fra eldreomsorg og alderspsykiatrisk utredningspost. Prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.