Temahefte Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler

Temahefte Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler
Varenr.
2554
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Det er i dag store forhåpninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner.

 

Teknologi er nødvendigvis ikke en lettvint løsning, og det er ofte mye arbeid som ligger til grunn for en vellykket implementering. Dersom teknologi skal være endel av en faglig forsvarlig tjeneste, må ansatte ha kunnskap og kompetanse, og kommunene må ha rutiner og systemer for å integrere teknologi i den daglige driften.

Temaheftet er utarbeidet av Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet omhandler spesielt velferdsteknologi til personer med demens og deres pårørende, og kan sees som et supplement til opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC som er utarbeidet av KS og SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer med demens. Målet er å vise mulighetene og å heve kompetansen om bruk av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler for denne pasientgruppa og deres pårørende.

 

Forfatter(e)

Holthe, Torhild

Utdannet ergoterapeut 1986. Videreutdanning i Forebyggende og helsefremmende arbeid, sosiologi, prosjektledelse og Master of Science i ergoterapi. Godkjent ergoterapispesialist i eldres helse. Har klinisk erfaring fra demensutredning og alderspsykiatri. Arbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, der hun bl.a. har erfaring fra flere internasjonale prosjekter omkring bruk av teknologi i tilrettelegging av hverdagen for personer med demens. Har lang erfaring som underviser, rådgiver og veileder.

Kjeldsberg, Anne-Britt

Off. godkjent sykepleier 1971, veilederutdanning, spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie, videreutdanning i aldersdemens og praktisk pedagogisk utdanning. Praksis fra kommunehelsetjeneste, psykiatrisk og somatisk sykehus. Førstekonsulent ved INFO-banken fra 1993 og ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens fra 1997. Fra 2004 leder og faglig ansvarlig for Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter i Nøtterøy kommune.