Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn
Varenr.
2523
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Det blir stadig flere mennesker i Norge som har vokst opp i andre land. Den norske befolkningen er preget av mangfold. Mange innvandrere har vært i landet lenge, og det blir etter hvert også stadig flere middelaldrende og eldre innvandrere. 

Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til eldre med innvandrerbakgrunn. Temaheftet vil kunne brukes i kombinasjon med øvrige opplæringstiltak for ansatte, slik som Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC.

 

ISBN: 978-82-8061-258-8

(minoritet)

Forfatter(e)

Myrvang, Vigdis Hegna

Vigdis Hegna Myrvang er etnolog ph.d. og seniorforsker ved FoA.

Hun har i en årrekke arbeidet med forskning og formidling innen fagområdet aldring og funksjonshemning.

Les mer
Thorsen, Kirsten

Kirsten Thorsen, psykolog, dr.philos., forsker ved NOVA og professor II ved Høgskolen i Buskerud, har vært leder av enheten Funksjonshemning og aldring (FoA). Hun har skrevet en rekke bøker, rapporter og artikler over et bredt felt innen gerontologi og forskning om funksjonshemning; med tema som livsløp og livshistorier, formell og uformell omsorg, kjønn og aldring, kulturpsykologi, velferdstjenester i endring, og funksjonshemning og aldring.

Les mer
Ingebretsen, Reidun

Reidun Ingebretsen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, er spesialist i klinisk eldrepsykologi og samfunnspsykologi. Innen aldersforskning har hun arbeidet mye med temaer som omstillinger og mestring i livet; funksjonssvikt, tap av nærstående, demensutvikling og familieomsorg. I de senere årene har hun hatt flere prosjekter om eldre innvandreres situasjon.

Les mer