Implementering av personsentrert omsorg

Implementering av personsentrert omsorg
Varenr.
2527
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Dette temaheftet er et resultat fra Videreføringen av utviklingsprogram for miljøbehandling (Miljøprogrammet) som var en del av satsingen under Demensplan 2015.

 

Forfatter(e)

Mjørud, Marit

Sykepleier og Ph.d. Hun har jobbet flere år på sykehjem. Er nå ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Munch, Marianne

Geriatrisk sykepleier, Marte Meo supervisor, leder for undervisningsavdelingen ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS.

Rokstad, Anne Marie Mork

Utdannet sykepleier i 1983. Spesialistutdanning i psykiatrisk sykepleie i 1990. Godkjent sykepleiefaglig veileder 1992. Lederutdanning for helsepersonell 1994. Sertifisert coach fra Ringominstituttet 2005. Master i helse og sosialfag fra Høgskolen i Molde 2008. Avlagt doktorgrad ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Klinisk erfaring fra sykehjem, HVPU samt alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk. Bred ledererfaring fra sykehus blant annet som enhetsleder for Alderspsykiatrisk enhet ved Helse Nordmøre og Romsdal og for fagenheten demens ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Nå ansatt som forsker og post doc ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Røen, Irene

Utdannet sykepleier 1987. Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (2004). Master i klinisk sykepleie (2009). Klinisk erfaring fra kommunehelsetjeneste og alderspsykiatri. Forskningskoordinator og prosjektleder ved Alderspsykiatrisk forskningssenter SI 2006–2013. Nå PhD kandidat ved UiO.

Røsvik, Janne

Postdoktor

Sykepleier. cand.polit