Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen

Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen
Varenr.
2481

Kvantumsrabatt

Loading...

Denne rapporten omhandler resultater fra pårørendesatsingen i Demensplan 2015, som ble gjennomført fra andre halvår 2011 til planperiodens slutt i 2015. Prosjektet Pårørendesatsing – Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen ble administrert i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen på oppdrag fra Helsedirektoratet.