Demensteam - godt i gang, fortsatt i utvikling

Demensteam - godt i gang, fortsatt i utvikling
Varenr.
2395
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Demensteam – godt i gang, fortsatt i utvikling

Forfatter: Mona Michelet

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 2015

44 sider

ISBN: 978-82-8061-232-8

Et av satsningsområdene i Demensplan 2015 er etablering av demensteam i norske kommuner, og per i dag har godt over halvparten av kommunene demensteam eller demenskoordinator. For å få vite mer om hvordan disse teamene og koordinatorene jobber, hvilke ressurser de bruker og oppgaver de utfører, og å få en beskrivelse av personene som blir kartlagt og fulgt opp, bevilget Helsedirektoratet i 2012 midler til undersøkelsen som denne rapporten omhandler. Undersøkelsen viser at de norske demensteamene har en viktig rolle i kommunene.

De 190 teamene/koordinatorene som har svart på undersøkelsen har i løpet av ett år utredet rundt 3200 personer og fulgt opp rundt 3800 personer. Alt tyder på at disse tallene er stigende. Personene som ble utredet hadde gjennomsnittsalder på 81 år, 63 prosent var kvinner, og de fleste hadde tydelige tegn på demens.

Rapporten kan også lastes ned som PDF-fil.

 

Forfatter(e)

Michelet, Mona

Ergoterapeut fra 1995, erfaring fra geriatri, hjerneslag og rehabilitering. Master i helsefagvitenskap 2012. Ansatt hos Aldring og helse siden 2011 og jobber med Diagnostikk og utredningsprogrammet under Demensplan 2015, blant annet med demensteamsatsningen. Prosjektleder og phd stipendiat.