Forskningsarkiver

Cristin_org.JPG
Wiki_noralogo.gif
openaccess.no.gif

Doktorgrader, mastergrader og studentprosjekter veiledes ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har gjennom årene gitt veiledning til doktorgradstipendiater både blant egne ansatte og eksternt. Dette gjelder også mange mastergradsstudenter. Her er en oversikt over doktorander som er eller har vært ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.