Lenker til litteratur

Her er lenke til en oversikt over Forskningsartikler hvor Kompetansetjenestens medarbeidere er enten hoved- eller medforfatter, publisert i internasjonale tidsskrifter. 

Se forøvrig: CRIStin , som arbeider med flere oppgaver relatert til forskningsdokumentasjon og tilgang til forskningsinformasjon.

Dette ansvaret er gitt fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og dekker universitets- og høg­skole­sektoren, institutt­sektoren og helseforetakene. 

Fag- og forskningsartikler  innen Kompetansetjenestens ansvarsområder publisert på norsk ( i norske tidsskrifter) finner du på denne lenken

NORA (Norwegian open access research archive)kan du på denne lenken finne forskningsrapporter og aktuelle oppgaver på masternivå;
og dette er en lenke til fagfellevurderte publikasjoner innen demens/alderspsykiatri

Norsk Geriatrisk forening har på sin webside en oversikt :  Norske geriatriske doktoravhandlinger