Forsknings- og utviklingsprosjekter

Kompetansetjenesten administrerer forsknings- og utviklingsprosjekter innen de ulike ansvarsområdene våre.

Her finnes samlet oversikt over pågående og avsluttede prosjekter ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.