Så snart invitasjonen til det enkelte kurset/konferansen er klar, aktiveres opplysningene i kursoversikten med mulighet for påmelding

 Se for øvrig kurskatalogen.

 

* = Kurset kan inngå i mastergradsemnet Eldre og demens ved VID vitenskapelige høgskole.

Vår 2017

Kurs navnPrisJanFebMarAprMaiJun
Basiskurs hos personer med utviklingshemning, Oslo 17., 18. og 19. jan. 20173500,00 17
-
-
-
-
-
Reviderte, kognitive tester, Oslo 8. feb. 20172100,00 -
8
-
-
-
-
Kursholderkurs i VIPS praksismodell, Oslo 8.-9. feb. 20173500,00 -
8
-
-
-
-
Psykisk sykdom hos eldre, Oslo 15.-16. feb. 20173500,00 -
15
-
-
-
-
Utfordringer i VTA og arbeidssentra, Kristiansand 2. mars 20172100,00 -
-
2
-
-
-
Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Oslo 8.-9. mars 20173500,00 -
-
8
-
-
-
* Personsentrert omsorg i praksis og miljøbehandling, Oslo 10. mars 20172100,00 -
-
10
-
-
-
Basiskurs Geriatri, Porsgrunn 14., 15. og 16. mars 20173500,00 -
-
14
-
-
-
* Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt, Oslo 14. mars 20172100,00 -
-
14
-
-
-
* Velferdsteknologi som kommunal tjeneste, Oslo 15. mars 20172100,00 -
-
15
-
-
-
SINTEF Samspill seminar, KS Agenda, 21.mars 2017400,00 -
-
21
-
-
-
* Utredning av demens i kommunehelsetjenesten, Trondheim 22.-23. mars 20173500,00 -
-
22
-
-
-
Demenssykdommene, Oslo 3.-4. april 20173900,00 -
-
-
3
-
-
Alderspsykiatri i praksis, Arendal 5. april 20172100,00 -
-
-
5
-
-
Geriatrikongressen, Oslo 24.-25. april 20173500,00 -
-
-
24
-
-
Landskonferanse i alderspsykiatri, Hamar 24.-26. april 20174400,00 -
-
-
24
-
-
Basiskurs hos personer med utviklingshemning, Trondheim 25., 26. og 27.april 20173500,00 -
-
-
25
-
-
Fagdag om meningsfulle dager, Felix, 4. mai 20172300,00 -
-
-
-
4
-
Basiskurs Geriatri, Trondheim 9., 10. og 11. mai 20173500,00 -
-
-
-
9
-
Hjertesykdom hos eldre, Oslo 22. mai 20172100,00 -
-
-
-
22
-
Fagdag for visningsmiljøer, Bergen 24. mai 2017400,00 -
-
-
-
24
-
Legemiddelbruk hos eldre, Oslo 29.-30. mai 20173500,00 -
-
-
-
29
-

Høst 2017

Kurs navnPrisJulAugSepOktNovDes
Kursholderkurs i VIPS praksismodell, Oslo 5.-6. sept. 20173500,00 -
-
5
-
-
-
Konferanse Hukommelsesteam, Oslo 5.-6. sept. 20173500,00 -
-
5
-
-
-
Inspirasjonskonferanse - God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne, Oslo 13.sept. 20172100,00 -
-
13
-
-
-
Basiskurs Demens, Ålesund 19., 20. og 21. sept. 20173500,00 -
-
19
-
-
-
Psykisk sykdom hos eldre, Bodø 20.-21. sept. 20173500,00 -
-
20
-
-
-
Nordic Memory Clinic Conference, Sep. 25. - 26. 2017, Oslo3000,00 -
-
25
-
-
-
Lær å bruke DCM, Oslo 10.-11.-12. okt. og 22. nov. 20176900,00 -
-
-
10
-
-
Basiskurs Demens, Fredrikstad 10., 11. og 12. okt. 20173500,00 -
-
-
10
-
-
Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Molde 18.-19. okt. 20173500,00 -
-
-
18
-
-
Balansetrening og fallforebygging, Oslo 25. okt. 20172100,00 -
-
-
25
-
-
Reviderte kognitive tester, Bergen 25. okt. 20172100,00 -
-
-
25
-
-
Smerter og palliasjon hos eldre, Oslo 26. okt. 20172100,00 -
-
-
26
-
-
Alderspsykiatri i praksis, Oslo 2. nov. 20172100,00 -
-
-
-
2
-
Rus og legemiddelavhengighet hos eldre, Oslo 7. nov. 20172100,00 -
-
-
-
7
-
* Utredning av demens i kommunehelsetjenesten Oslo 15.-16. nov. 20173500,00 -
-
-
-
15
-
Demensdagene, Oslo 5.-6. des 20173700,00 -
-
-
-
-
5
Erfaringssamling DCM, Oslo 7. des. 20172100,00 -
-
-
-
-
7