En dag og en reise

En dag og en reise
Varenr.
2449
Pris
kr 280,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Gjennom tekst og bilder presenteres et variert knippe av dagaktivitetstilbud over hele landet. Med denne boken, som har blitt til gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon, SINTEF og Aldring og helse, har vi ønsket å gi ideer og bidra til lokalt innovativt entreprenørskap rundt etablering og drift av dagaktivitetstilbud.

Prosjektet er finansiert av Kavlifondet, Helsedirektoratet og Aldring og helse.

Her kan du lese et udrag fra boken.  

EN DAG OG EN REISE

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Forlag:

Aldring og helse 2015

Forfatter: Rune Aarbø Reinaas / SINTEF
Design: Kate Hagen / Dinamo
Foto: Martin Lundsvoll / Aldring og helse
ISBN:  978-82-8061-249-6