Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet
Varenr.
2465
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Temaheftet er skrevet både til dem som har ansvar for eller arbeider med dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Heftet beskriver hva fysisk aktivitet er og kan være, og kommer med noen praktiske tips og råd. Målet er å øke kunnskapen om hvorfor fysisk aktivitet er viktig, og inspirere til at dagaktiviteter inkluderer mer fysisk aktivitet. 

 

Heftet er velegnet for å lese fra første til siste side. Men det kan like gjerne brukes som en liten oppslagsbok, slik at delkapitlene blir lest i vilkårlig rekkefølge. Sist i hefte er det spørsmål til refleksjon om temaene i heftet.

Forfatter(e)

Sudmann, Tobba Therkildsen

Sudmann er utdannet fysioterapeut og har doktorgrad i medisinsk sosiologi. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, og er tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest og masterprogrammet i samfunnsarbeid ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid. Tobba T. Sudmann underviser og forsker på hva sosialt samvær, fysisk aktivitet og kontakt med dyr og natur betyr for helse og trivsel.