Faglig referansegruppe

Aldring og helse har en faglig referansegruppe med representanter fra alle regionale helseforetak, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjenesten. Gruppen består av syv representanter og er oppnevnt av Helse Sør-Øst.

 

Referansegruppa representerer viktige aktører og samarbeidspartnere, og skal sikre at virksomheten drives i tråd med intensjonen. Referansegruppa møtes fast to ganger i året. Gruppa vurderer og gir tilbakemelding på årsmeldingen. Den har også en rådgivningsfunksjon. Referansegruppa omfatter blant annet eksperter og fagpersoner som også kan ha en rolle i forhold til samarbeid om forskning og kompetansespredning.

Leder er Jorunn L. Helbostad fra Helse Midt-Norge. Fra de andre regionale helseforetakene kommer Bernhard Lorentzen fra Helse Sør-Øst, Cathrine Arntzen fra Helse Nord og Marianne Nielsen fra Helse Vest. Astrid Daniloff er via de regionale brukerutvalgene oppnevnt som brukerrepresentant. Ingrid Haug-Olsen fra Trondheim kommune representerer kommunehelsetjenesten. Wenche Frogn Sellæg er frivillig representant for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

 Referansegruppa_1.JPG

Referansegruppa. Fra venstre: Marianne Nielsen (Helse Vest), Bernhard Lorentzen (Helse Sør-Øst), Jorunn L. Helbostad (Helse Midt), Cathrine Arntzen (Helse Nord) og Astrid Daniloff (brukerrepresentant). Wenche Frogn Sellæg (Nasjonalforeningen for folkehelsen) og Ingrid Haug-Olsen (Kommunehelsetjenesten i Trondheim) var ikke tilstede.