Kompetansespredningsplan

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) øker kompetanse gjennom oppbygging og formidling av kunnskap innen våre fagområder blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i landets helseregioner, blant tjenesteytere, samt brukere og befolkningen for øvrig. Tjenesten har som mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

 

Kompetansespredningsplanen synliggjør organisereringen av kompetansespredningsarbeidet, kompetansespredningstiltakene og virkemidlene/metodene overfor de ulike målgruppene. 

Planen gir også en oversikt over fagnettverk det samhandles med og nye innsatsområder.

Last ned kompetansespredningsplanen (PDF)