Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen fagfeltene demens og alderspsykiatri, samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning. Målgruppene er helsepersonell og brukere av tjenester. Vi ønsker å styrke og kvalitetssikre brukermedvirkningen i våre forsknings- og utviklingsprosjekter ved å legge til rette for et systematisk samarbeid mellom et brukerråd, forskningsavdelingen og den administrative ledelsen. I den forbindelse lyser vi ut en 20 % stilling som erfaringskonsulent.

Les mer