ABC - Virksomhetsintern opplæring i kommunene

ABC - Virksomhetsintern opplæring i kommunene
Varenr.
2466
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

I denne rapporten beskrives ABC-modellen, hvordan den er bygget opp og gjennomføres. 

Den ser nærmere på erfaringene fra satsingen som nå omfatter over 400 kommuner og over 20 000 ansatte.

Last ned rapporten som PDF.

Forfatter(e)

Eek, Arnfinn

Cand.psychol. 1979. Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde klinisk gerontopsykologi 1992. Ansatt ved Norsk gerontologisk institutt 1979-1983. Leder av prosjekt om hjemmeboende personer med demens, Sem kommune 1983-1985. Ansatt ved Granli senter, Sem som psykolog ved psykiatrisk dagsenter 1983-1986, og som spesialpsykolog ved alderspsykiatrisk utredningsavdeling 1986-1990. Prosjektleder for Regionalt kompetansesenter om aldersdemens 1990-1996 og Landsdekkende informasjonsbank om aldersdemens 1990-1997. Spesialrådgiver og tidligere daglig leder for Nasjonal kompetansestjeneste for aldring og helse.

Døble, Betty Sandvik

Msc sykepleier, videreutdanning i psykisk helsearbeid. Utdanninger og kurs innen personaladminstrasjon og ledelse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Arbeidet som sykepleier og leder i kommunal eldre- og demensomsorg fra 1983 til 2009. Leder ABC drift ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

Reggestad, Marta S.

Sykepleier med spesialutdanning i anestesi, jordmor, rådgiverutdanning og pedagogikk (Adjunkt med tileggutdanning)

Rokstad, Anne Marie Mork

Utdannet sykepleier i 1983. Spesialistutdanning i psykiatrisk sykepleie i 1990. Godkjent sykepleiefaglig veileder 1992. Lederutdanning for helsepersonell 1994. Sertifisert coach fra Ringominstituttet 2005. Master i helse og sosialfag fra Høgskolen i Molde 2008. Avlagt doktorgrad ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Klinisk erfaring fra sykehjem, HVPU samt alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk. Bred ledererfaring fra sykehus blant annet som enhetsleder for Alderspsykiatrisk enhet ved Helse Nordmøre og Romsdal og for fagenheten demens ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Nå ansatt som forsker og post doc ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Øverland, Lise

Psykiatrisk sykepleier

Prosjektleder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse