Leder ABC drift 

Les mer

Demensomsorgens ABC

Opplæringsmateriellet i Demensomsorgens ABC er samlet i tre permer. Heftene gir faktakunnskap om demens og hvordan man møter personer med demens og deres pårørende.ABC-heftene introduserer praktiske observasjonsredskaper og følger anbefalt behandling og tjenester som er beskrevet som satsinger i Demensplan 2015. Satsingen er videreført i Demensplan 2020.

BILDE Demensomsorgens ABC PERM-1 TAA 2016.jpgBILDE Demensomsorgens ABC PERM-2 TAA 2016.jpgBILDE ABC Milj+©behandling Ringperm TAA 2016.jpg

Demensomsorgens ABC består av tre permer. I alle permene er faghefter satt i rekkefølge etter temaer som er valgt for å bygge kunnskaper ved faglige diskusjoner og refleksjon i ABC-gruppene.

Perm1 er hovedpermen i denne ABC-opplæringen

ABC Demensoms P1-Innhold 2016.jpg

Perm 2 er fordypningsperm som gruppene går videre med etter Perm 1

ABC Demensoms P2-Innhold 2016.jpg

Den tredje permen, Demensomsorgens ABC Miljøbehandling, bygger på deltakernes kunnskaper fra de to forrige permene. Med utgangspunkt i personsentrert omsorg vises metoder for å utvikle miljøbehandling i praksis og organisering av miljøtiltakene på individ og gruppenivå. Denne permen anbefales gjennomført i studiegrupper der deltakerne arbeider i samme avdeling eller enhet.

ABC Milj+©perm-Innhold 2016.jpg

ABC-opplæringen bygger på at hver deltaker leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper.

Temahefte Samiske eldre A4 WEB NY-1.jpg

Temaheftet Helse- og omsorgstjenester til samisk eldre er det tolvte heftet i Miljøpermen. Heftet kan også kjøpes og benyttes for seg selv eller sammen med andre permer i ABC-opplæringen. Heftet kan bestilles her.Forside ABC Livsmot Innvandrere 2016.jpg

Temaheftet Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn kan brukes i kombinasjon med øvrige opplæringstiltak for ansatte, slik som Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC. Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til eldre med innvandrerbakgrunn. Heftet anbefales også til personell i helse- og omsorgstjenesten som ikke deltar i ABC-opplæringen, men som ønsker kunnskap på dette området i relasjon til sin arbeidssituasjon. Heftet kan bestilles her.

 

For hver av permene i Demensomsorgens ABC kreves at ABC-gruppene samles hver tredje uke, og at gjennomføringen av hver perm skal pågå over to semestre.

Alle deltakerne gjennomfører to ABC-seminar for hver perm, ett per semester.

Oppstartseminar til hovedpermen. Når deltakerne møtes til første perm skal de også møte opp på oppstartseminar. De får da introduksjon til hvordan ABC-gruppene skal arbeide med opplæringen.

Fagseminar: Neste seminar arrangeres når ABC-gruppene har gjennomført rundt halve permen, da med faglig fordypningstema som passer til innholdet i permen. For hver ABC-perm som de videre deltar på gjennomføres et tilsvarende fagseminar ved oppstart av hvert semester.

Informasjon om innhold og fagtemaer i de ulike ABC-permene finner du på informasjonsbrosjyrene i feltet til høyre.

Fagnett Demens