Leder ABC drift 

Les mer

Eldreomsorgens ABC

Opplæringsmateriellet i Eldreomsorgens ABC er samlet i fire permer.

ABC Aldring og Omsorg Ringperm TAA 25cm.jpgABC Psykiske sykdommer Ringperm TAA 25cm.pngABC Funksjonshemning og aldring Ringperm TAA 25cm.jpg

 

I alle permene er faghefter satt i rekkefølge etter temaer som er valgt for å bygge kunnskaper ved faglige diskusjoner og refleksjon i ABC-gruppene.

Aldring og omsorg er hovedpermen i denne ABC-opplæringen.

ABC Aldring og omsorg-Innhold 2016.jpg

ABC-gruppen er tverrfaglig sammensatt og deltakerne kan komme fra ulike arbeidssteder. 

Psykiske sykdommer i eldre år er fordypningsperm som gruppene går videre med etter Aldring og omsorg eller Demensomsorgens ABC.

ABC Psykiske-Innhold 2016.jpg

I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene. Det vil være en forutsetning at nye deltakere har kunnskaper om psykiske sykdommer og erfaring fra arbeid innen fagfeltet.

Funksjonshemning og aldring er en fordypningsperm som gruppene går videre med etter Aldring og omsorg eller Demensomsorgens ABC.

ABC FoA-Innhold 2016.jpg

I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene. Det vil være en forutsetning at nye deltakere har kunnskaper om psykiske sykdommer og erfaring fra arbeid innen fagfeltet.

Geriatri er en fordypningsperm som gruppene går videre med etter Aldring og omsorg eller Demensomsorgens ABC.

innhold geriatri.JPG

I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene. Det vil være en forutsetning at nye deltakere har kunnskaper om psykiske sykdommer og erfaring fra arbeid innen fagfeltet.

Forside ABC Livsmot Innvandrere 2016.jpgTemaheftet Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn kan brukes i kombinasjon med øvrige opplæringstiltak for ansatte, slik som Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC. Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til eldre med innvandrerbakgrunn. Heftet anbefales også til personell i helse- og omsorgstjenesten som ikke deltar i ABC-opplæringen, men som ønsker kunnskap på dette området i relasjon til sin arbeidssituasjon. Heftet kan bestilles her.

 

ABC-opplæringen bygger på at hver deltaker leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper.

For hver av permene i Eldreomsorgens ABC kreves at ABC-gruppene samles hver tredje uke, og at gjennomføringen av hver perm skal pågå over to semestre.

Alle deltakerne gjennomfører to ABC-seminar for hver perm, ett ved oppstart og ett midtveis i permen.

Oppstartseminar til hovedpermen. Når deltakerne møtes til første perm skal de også møte opp på oppstartseminar. De får da introduksjon til hvordan ABC-gruppene skal arbeide med opplæringen.

Fagseminar: Neste seminar arrangeres når ABC-gruppene har gjennomført rundt halve permen, da med faglig fordypningstema som passer til innholdet i permen. For hver ABC-perm som de videre deltar på gjennomføres et tilsvarende fagseminar ved oppstart av hvert semester.

Informasjon om innhold og fagtemaer i de ulike ABC-permene finner du på informasjonsbrosjyrene i feltet til høyre.

 

Se også Fagnett demens