Den nye Demensboka

25.04.2016

Personsentrert omsorg, miljøbehandling, pårørendes opplevelser og hvordan demens virker inn på behovet for nærhet og seksualitet. – Dette er bare noen av de dagsaktuelle temaene i den nye Demensboka, sier Signe Tretteteig fra Aldring og helse.

Hun er medforfatter og redaktør for boka som lanseres i disse dager. Store deler av ekspertisen på demensfeltet bidrar i boka. Her er navn som Knut Engedal, Per Kristian Haugen, Torhild Holthe, Marianne Gonzales, Bettina Husebø og Siren Eriksen.

Lett å lese

Boka er skrevet på et lettfattelig og enkelt språk om de mest aktuelle temaene innenfor demensområdet.tretteteig-signe-1000x699-DV4P6025.jpg

– Vi har favnet de store og viktige temaene hentet fra dagens virkelighet for personer med demens og deres pårørende, og dermed også for dem som behandler og støtter dem, sier Tretteteig.

– Boka gir en god faglig plattform i arbeidet med demens om du jobber med tjenester i hjemmet og heldøgns omsorgstilbud. Eller om du er pårørende som trenger å vite mer om sykdommen som har rammet en du har kjær.

Tjenester i hjemmet er ett av satsningsområdene i boka. Dette er også et viktig satsningsområde i Demensplan 2020, som ble lansert 1. desember i fjor. Det er et mål at personer med demens skal få gode tjenester i eget hjem slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

– Dette blir viktigere og viktigere både for dem som jobber i hjemmetjenesten og de pårørende. Tidlig diagnose, å lytte til personen med demens, støtte og opplæring for pårørende, riktig tilbud til rett tid og fleksibilitet i tjenestene står sentralt, sier Tretteteig.

Nærhet og seksualitet

Et viktig tema som det har vært lite fokus på innenfor demensomsorgen er nærhet, seksualitet og demens. Det har fått et eget kapittel i boka.

– Tidligere var dette gjerne knyttet til utfordrende atferd. I Demensboka ser vi det heller som en positiv og berikende ting. Hvordan kan man tilrettelegge for at personen skal få dekket sine seksuelle behov?

Personsentrert omsorg og miljøbehandling får bred plass i boka. Her står dagliglivets aktiviteter for personen med demens i høysetet.

– Miljøbehandling handler om å legge til rette for mestring og livskvalitet der glede og velvære og å opprettholde funksjonen i det daglige, er sentrale mål, sier Tretteteig.

Boka gir gode tips til pårørende. Ett eksempel er sansestimuli ved bruk av sansehager der personer med demens får stimulert sine sanser og kan oppleve meningsfylte stunder.

Ny og revidert

Dette er en ny og revidert utgave av Demensboka fra 2008. Av andre temaer som tas opp kan nevnes: velferdsteknologi, lovverk om blant annet makt og tvang og tilstander som kan forveksles med demens. Boka er klar for salg i nettbutikken til Aldring og helse i august.

– Den gamle boka var klar til Fagskolens oppstart i 2008. Studentene sier de har blitt glad i den, men den trengte sårt en ansiktsløftning. Vi håper og tror at folk blir like glad i den nye Demensboka, avslutter Tretteteig.

Les mer om boka her

Se innholdsfortegnelsen her