Skalaer og tester alfabetisk

Siden inneholder en alfabetisk liste med lenker til skalaer og tester, også tester som ikke er med i våre utredningsverktøy.

 

ADL vurdering   (Lawton & Brody) Aktiviteter i dagliglivet (norsk)
AKTB-NR (Norsk revidert Addenbrookes kognitive testbatteri)
BARS  Brief Agitation Rating Scale (norsk)
Barthel ADL-index (norsk)
Belastningsskala pårørende
Bilkjøring 
Cohen-Mansfield
 Agitation Inventory (norsk)
Cornell Skala for depresjon ved demens
Cornell -administrering og retningslinjer for skåring
Døgnregistreringsskjema
GDS Geriatrisk depresjonsskala (norsk)
IQCODE/Spørreskjema til pårørende (norsk)
KDV Klinisk demensvurdering
Norsk revidert klokketest KT-NR3 
KT-NR3 Ark A - klokkekopieringstest
KT-NR3 Ark B - viserplasseringstest
Norsk revidert klokkelesningstest (KLT-NR) 
Norsk revidert klokkelesningstest (KLT-NR) Stiimulusbok 

Manual MMSE-NR (2008)

Bruk manual MMSE-NR også til MMSE-NR3 (f.eks. skåringseksempler oppgave 19 og 20). Der det er gjort endringer på MMSE-NR3, følg tekst for administrasjon og skåring på skjema MMSE-NR3.

MMSE-NR3 Norsk revidert mini mental status evaluering
MMSE-NR3 Stimulusark oppgave 14-15 
MMSE-NR3 Stimulusark oppgave 18-20 
NPI-Q Neuropsychiatric Inventory (norsk)
NPINH (NPI Sykehjemsversjonen) (norsk)
OBS-demens Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens
Personopplysninger  «Min livshistorie» også kalt Bakgrunnsopplysningsskjema /Anamnese
Personopplysninger Wordformat
QUALID Kopi av svaralternativene
Qualid Norsk oversettelse
RDRS-II/Ferdigheter i dagliglivet
RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale)

TMT-NR3 Bakgrunnsinformasjon
TMT-NR3 Instruksjon for administrasjon og skåring
TMT-NR3 Skjemaer

Utredningsverktøyet