Utredningsverktøy

Utredningsverktøy ved undersøkelse av demens og alderspsykiatriske problemstillinger 

De utredningsverktøy som presenteres her er beregnet på bruk på sykehjem, i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Felles for alle redskapene er at det kreves opplæring for å kunne ta dem i bruk.

Ansvar for diagnostisk utredning ligger hos leger og psykologer, men en fullstendig utredning vil ofte kreve et samarbeid mellom flere grupper av helsepersonell.

 

I kommunehelsetjenesten anbefales det for eksempel at et team bestående av sykepleier, ergoterapeut og eventuelt annet kvalifisert personale sammen med legen, har ansvaret for utredningen. Ansvaret for å sette diagnosen påhviler legen.  

 

Se film:

 

 Veileder for utredningsverktøyet Demensutredning i kommunehelsetjenesten 

Demensutredning i kommunehelsetjenesten  (Utredningsverktøy til bruk for helsepersonell) 

Demensutredning i kommunehelsetjenesten (Utredningsverktøy til bruk for leger)

Demensutredning i sykehjem (Utredningsverktøy til bruk for helsepersonell og sykehjemsleger)