Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Oslo 8.-9. mars 2017

Demensplan 2020 poengterer behovet for kontinuitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom og deres pårørende.

Fokus for dette kurset er ulike måter å gi oppfølging, fra før diagnosen er satt til overgangen til heldøgnsomsorg. Ulike tilbud vil bli beskrevet og illustrert med erfaringer fra feltet.

Målgruppe: Helsepersonell innen de hjemmebaserte tjenester, dagaktivitetstilbud, ledere og andre som på ulike nivåer arbeider med personer med demenssykdom og deres pårørende, eller de som planlegger og organiserer tjenestetilbudene.

 

 

Sted: Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo

Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din regisrerte epost adresse som bekrefter at påmeldingen er registrerte.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be canceled
Påmelding er ikke tilgjengelig