Utviklingshemning og aldring

Det er i dag flere personer med utviklingshemning som når en høy alder enn det har vært tidligere. Bedre medisinsk behandling og levekår kan være noen av forklaringene. Samtidig kan personer med utviklingshemning være disponert for en tidligere aldringsprosess enn det som er vanlig. 

 

Fagområdet Utviklingshemning og aldring har som målsetting å frembringe mer kunnskap, formidle kompetanse og informasjon og bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemning.

For personene selv, deres familier og helse- og omsorgstjenestene gir dette nye muligheter og utfordringer. Behov for økt kompetanse og utvikling av nye tjenester er stort.

Utviklingshemning og aldring ble startet som et statlig finansiert utviklingsprogram i 2004  og ble videreført som en permanent fagenhet i 2008. 

 Vi har en visjon om å være en ledende kompetansetjeneste i Norge innen forskning og utviklingsarbeid, kompetanseformidling og tjenesteutvikling for eldre med utviklings­hemning.

17.02.2017

I Aulerødveien botiltak for personer med psykisk utviklingshemning utenfor Tønsberg studerer halvparten av de fast ansatte på Fagskolen Aldring og helse. Og hele staben på tjue er i læringsmodus.

Les mer
03.02.2017

I perioden juni 2017 til september 2018 vil Aldring og helse sette i gang nye kurs for eldre personer med utviklingshemning i flere kommuner. Kurset er kalt «Meg og min alder», og er et pilotprosjekt.

Les mer
08.12.2016

Vi lever lengre og vi blir flere eldre, men helsen til eldre mennesker har ingen fremtredende plass i de viktigste helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene i Norge.

Les mer
10.11.2016

Risikoen for å få demens er spesielt høy hos personer med Downs syndrom, og de utgjør en stor andel av dem under 50 år som får demens. Aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold har nå startet ny forskning med midler fra Forskningsrådet.

Les mer

Nye bøker

Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Tidstyven
Pris
kr 210,00 Eks. MVA
Demensteam - oppgaver og utfordringer
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Det burde henge sammen
Pris
kr 60,00 Eks. MVA