Utviklingshemning og aldring

Det er i dag flere personer med utviklingshemning som når en høy alder enn det har vært tidligere. Bedre medisinsk behandling og levekår kan være noen av forklaringene. Samtidig kan personer med utviklingshemning være disponert for en tidligere aldringsprosess enn det som er vanlig. 

 

Fagområdet Utviklingshemning og aldring har som målsetting å frembringe mer kunnskap, formidle kompetanse og informasjon og bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemning.

For personene selv, deres familier og helse- og omsorgstjenestene gir dette nye muligheter og utfordringer. Behov for økt kompetanse og utvikling av nye tjenester er stort.

Utviklingshemning og aldring ble startet som et statlig finansiert utviklingsprogram i 2004  og ble videreført som en permanent fagenhet i 2008. 

 Vi har en visjon om å være en ledende kompetansetjeneste i Norge innen forskning og utviklingsarbeid, kompetanseformidling og tjenesteutvikling for eldre med utviklings­hemning.

11.05.2017

Med Stortingets vedtak 2. mai fikk Fagskolen aldring og helse og andre fagskoler i Norge endelig anerkjennelse som høyere utdanning.

Les mer
28.04.2017

Det er ventet at antall eldre vil øke betydelig de nærmeste årene. Gjelder det også for personer med utviklings­hemning? I så fall, ­ på hvilken måte påvirker aldringen mennesker med ulike syndromer og tidlig ervervede tilstander?

Les mer
17.02.2017

I Aulerødveien botiltak for personer med psykisk utviklingshemning utenfor Tønsberg studerer halvparten av de fast ansatte på Fagskolen Aldring og helse. Og hele staben på tjue er i læringsmodus.

Les mer
03.02.2017

I perioden juni 2017 til september 2018 vil Aldring og helse sette i gang nye kurs for eldre personer med utviklingshemning i flere kommuner. Kurset er kalt «Meg og min alder», og er et pilotprosjekt.

Les mer

Nye bøker

VIPS-manualen for ledere
Pris
kr 100,00 Eks. MVA
Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA